Úprava spoločnej dražby nehnuteľností

pôvodný text

§ 23 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách má v účinnom znení tri odseky, ktoré navrhujeme doplniť o nový odsek (4), ktorý znie :

 (4) Za spoločnú dražbu sa nepovažuje dražba bytu alebo nebytového priestoru v bytovom dome a pozemku pod týmto bytovým domom. To isté platí aj v prípade, ak je pozemok nachádzajúci sa pod bytovým domom, zapísaný na samostatnom liste vlastníctva.

Napíšte váš komentár

Váš email nebude zverejnený. Povinné polia sú označené *

vyčisti formulárZverejniť komentár